Co o pacientovi prozradí sedimentace erytrocytů

sedimentace erytrocitu hodnoty

Pokud má lékař podezření na vysokou hladinu zánětu v těle, test rychlosti sedimentace erytrocytů pomůže podezření potvrdit nebo vyvrátit. Test zkoumá, jak rychle se červené krvinky usazují, a pomáhá určit, jaká další vyšetření jsou potřeba. Jak test probíhá a jaké referenční hodnoty je potřeba u pacienta sledovat?

 

Co je to sedimentace erytrocytů?

Rychlost sedimentace erytrocytů (ESR) je typ krevního testu, který měří, jak rychle se erytrocyty usazují na dně zkumavky se vzorkem krve. Za normálních okolností se červené krvinky usazují relativně pomalu. Rychlejší usazování může ukazovat na zánět v těle, poruchu imunitního systému, reakci na zranění nebo jinou imunitní odpověď těla.

Při usazování červených krvinek nejde o srážení krve, jen o gravitaci. Krvinky jakožto pevné částice v krvi začnou klesat na dno a nad nimi postupně zůstane vrstva krevní tekutiny.

Pokud pacient trpí onemocněním, které způsobuje zánět nebo poškození buněk, mají červené krvinky tendenci se shlukovat a usazovat rychleji. Při akutní infekci nebo chronickém zánětu může být v krevních buňkách také více bílkovin, což rovněž způsobuje rychlejší usazování.

 

Proč je ESR potřeba?

Krevní ESR test je nejužitečnější pro diagnostiku nebo sledování nemocí, které způsobují bolest a otoky vyvolané zánětem. Patří mezi ně například:

 • aktivní infekce,
 • rakovina,
 • srdeční onemocnění,
 • onemocnění ledvin,
 • onemocnění krve,
 • cukrovka

Test se nepoužívá jako screeningový test u lidí bez příznaků ani k diagnostice onemocnění. Zvýšené hodnoty totiž mohou mít mnoho příčin. Test tudíž nedává odpovědi o konkrétním onemocnění, pouze naznačuje, že v těle pacienta může probíhat zánětlivý proces.

Vzhledem k těmto skutečnostem se může test časem opakovat. ESR se také často kombinuje s dalšími testy kvůli určení diagnózy a zjištění příčiny příznaků. Pokud se pacient se zánětlivým onemocněním už léčí, je ESR test součástí běžného laboratorního vyšetření, aby se ošetřující lékař ujistil, že léčebný plán funguje.

 

Co znamenají hodnoty sedimentace krve?

Výsledky ESR testů se mohou lišit v závislosti na věku, pohlaví, zdravotní anamnéze, metodě použité pro test a dalších okolnostech. Zvýšené hodnoty nemusejí nutně znamenat problém, závisí na konkrétní anamnéze pacienta.

ESR se měří v milimetrech za hodinu (mm/h). Čím vyšší číslo, tím vyšší je pravděpodobnost zánětu. Hodnoty ESR nad 100 mm/h jsou poté s největší pravděpodobností indikátorem aktivního onemocnění. Ženy mají přirozeně vyšší hodnoty ESR. Rychlost sedimentace závisí i na velikosti sedimentujících částic – ty se fyziologicky zvyšují s věkem.

 

Referenční hodnoty sedimentace

Existují dvě metody měření rychlosti sedimentace erytrocytů. Westergrenova metoda je nejběžnější ESR metodou. Podle ní laboratorní technik odebere krev do sedimentační zkumavky, dokud hladina krve nedosáhne 200 mm. Zkumavka se uloží ve svislé poloze a po hodině se měří vzdálenost mezi horní hranicí krevní směsi a horní hranicí sedimentace. K interpretaci výsledků dojde nejdříve po jedné hodině.

Další z metod je takzvaná „stopped flow“, která simuluje krevní tlak v těle. S touto metodou získáte výsledky už během 10 minut. Měří kinetiku první fáze sedimentace erytrocytů během 20 vteřin a z ní vypočte hodnotu sedimentace v mm/hod.

Podle údajů Synlabu se referenční hodnoty pohybují následovně:

Referenční hodnoty sedimentace erytrocytů metodou Fahraeus-Westergren

Za 1 hodinu:

·        ženy 0–50 let: 3–8 mm/hod

·        muži 0–50 let: 2–5 mm/hod

·        ženy nad 50 let: 7–12 mm/hod

·        muži nad 50 let: 3–9 mm/hod

Za 2 hodiny:

·        ženy 0–50 let: 9–15 mm/2hod

·        muži 0–50 let: 6–10 mm/2hod

·        ženy nad 50 let: 14–28 mm/2hod

·        muži nad 50 let: 6–20 mm/hod

 

Referenční hodnoty sedimentace erytrocytů metodou „stopped flow“

 • děti 0–14 let: 2–34 mm/hod
 • ženy 15–50 let: 2–37 mm/hod
 • muži 15–50 let: 2–28 mm/hod
 • ženy 51–70 let: 2–39 mm/hod
 • muži 51–70 let: 2–37 mm/hod
 • muži i ženy starší 70 let: 3–46 mm/hod

 

Při odběru se pečlivě informujte o tom, jaké léky a doplňky stravy pacient užívá. Některé léky – například antikoncepce, vitamín A, kortizon a podobně – mohou výsledky ovlivnit. V případě žen je důležitá i fáze cyklu nebo těhotenství.

 

S ESR se pojí další testy

Test rychlosti sedimentace erytrocytů sdělí pouze to, že je v těle zánět. Neukáže, kde se nachází nebo co ho způsobilo. S diagnózou tedy pomohou až další testy. Současně lékař nařídí například laboratorní vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), který pomůže předpovědět riziko kardiovaskulárních chorob, nebo kompletní krevní obraz (CBC) pro zjištění dalších známek zánětů a infekce.

Pokud jsou výsledky ESR pacienta abnormální, potřebujete před stanovením diagnózy více informací. Na základě zdravotní anamnézy a příznaků pak můžete nařídit další testy.