Jak funguje pulzní oxymetr?

pulzni oxymetr

V poslední době je oxymetr často skloňován v souvislosti s onemocněním covid-19. Není to ale jediná situace, kdy je užitečný. Jakým způsobem pomůže a jaké hodnoty z něj můžete vyčíst? Přečtěte si vše o této malé, ale důležité lékařské pomůcce.

Co je to oxymetr?

Pulzní oxymetr slouží k přesnému měření saturace krevního hemoglobinu kyslíkem. Jinými slovy ukazuje okysličení krve. Nejčastější metodou je měření na prstu díky prstovému pulznímu oxymetru – jde o okamžitou, neinvazivní a bezbolestnou metodu. Existují také oxymetry, které měří na ušním lalůčku nebo jsou zabudované do sportovních hodinek. Často měří nejen saturaci kyslíku v krvi, ale také puls.

Způsob měření spočívá v rozdílu absorpce světla o vlnové délce 940 nm a 660 nm v hemoglobinu a oxyhemoglobinu. Právě v těchto vlnových délkách se jejich spektra od sebe nejvíce liší. Oxymetr pomocí elektrických impulzů, jež jsou podobné infračervenému záření, prosvítí tkáň. Senzor pak snímá průchodnost tohoto paprsku a výsledek znáte do několika vteřin.

Oxymetr a hodnoty saturace kyslíkem

Saturace kyslíkem neboli nasycenost krve kyslíkem se označuje jako SpO2 a udává se v procentech. U zdravého člověka se hodnoty pohybují mezi 95–99 %, u seniorů se za normální hladinu považuje 93 %. Jakmile hladina klesne na 90–94 %, je potřeba být obezřetný a okysličení krve pečlivě sledovat. Příznaky nízké saturace jsou v tomto rozmezí zvýšená frekvence srdečního tepu a dýchání.

V případě poklesu hodnot pod 90 % je na místě zavolat záchrannou službu. Příznaky se v tomto případě podobají lehké opilosti – zlepšení nálady a lehká euforie. Pod 80 % už jde o kritický stav a příznaky už připomínají spíše těžkou opilost, tedy úzkosti, slabost a zvracení.

Co indikuje nízké okysličení krve?

Nedostatečné okysličení krve prozrazuje přicházející nemoc, potřebu regenerace po sportovním výkonu, objevuje se při stoupání letadlem nebo při špatné aklimatizaci ve vyšších nadmořských výškách.

Nízká saturace kyslíkem může odhalit spánkovou apnoe, kdy se nedostatečně okysličují tkáně z důvodu opakovaného přerušení dýchání ve spánku. Snížení okysličení krve rovněž doprovází téměř každé onemocnění a je tedy skvělým indikátorem toho, že je s tělem něco v nepořádku. V krajním případě nízká saturace kyslíkem způsobuje selhání orgánů nebo hypoxii (nedostatečné zásobení organismu kyslíkem).

Oxymetr a covid-19

Nedostatek okysličení krve je jedním z příznaků viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Nedostatek kyslíku v krvi ovlivňuje nejen plíce, takže pacientům působí dýchací potíže, ale i ostatní orgány v těle. Proto je pravidelné měření saturace kyslíkem jedním z nejjednodušších způsobů, jak sledovat průběh nemoci, a indikátorem toho, kdy si včas zavolat potřebnou pomoc.

Jak vybrat prstový pulzní oxymetr

Pulzní oxymetr je skvělým pomocníkem a měl by být součástí každé lékárničky. Na základě jeho měření si pacient může včas zavolat rychlou pomoc a zachránit si tím život. Hodí se i pro pacienty s chronickou obstrukční plicní chorobou (CHOPN), astmatiky nebo osoby trpící spánkovou apnoe.

Prstový pulzní oxymetr se klapne na konec libovolného prstu a měří okysličení krve. Displej na přístroji během několika sekund ukáže dvě různé hodnoty. První je % SpO2 neboli saturace hemoglobinu kyslíkem. Druhou hodnotou je tepová frekvence. Aby nedošlo k záměně hodnot, saturace je většinou zobrazená většími číslicemi nebo jinou barvou. Výhodou je, když je oxymetr vybaven zvukovým alarmem, který upozorňuje na nepravidelné hodnoty, ať už jsou vyšší, nebo nižší.

Oxymetr na ušní lalůčky

Vzhledem k cirkulační době detekuje snímač umístěný na ušním lalůčku změny dříve než prstový oxymetr. Hodí se například při létání či dalších situacích, kdy může dojít k prochladnutí, prsty se nedokrvují a měření prstovým oxymetrem může ukázat nesprávně nízké hodnoty saturace krve. Ušní lalůček je blíže k srdci, krev se okysličením více podobá krvi protékající mozkem a měření je spolehlivější. Nevýhodou je větší hmotnost i cena oxymetru.

Pro běžné využití postačí prstový pulzní oxymetr, se kterým snadno a rychle změříte vitální funkce. Využití najde v domácnosti, nemocnici i komunitní zdravotní péči. Pro bližší informace kontaktujte svého dodavatele zdravotnických pomůcek.