Možnosti sterilizace nástrojů a zdravotnického materiálu

sterilizace nastroju v autokavu

Abyste zajistili bezpečnost pacientů, lékařů a životního prostředí, musíte používat zdravotnické vybavení bezpečně. To zahrnuje i jeho udržování v čistotě a sterilním prostředí. Jak sterilizovat zdravotnické vybavení? Jaké příslušenství se používá?

K čemu slouží sterilizace?

Sterilizace vybavení je důležitým prvkem moderní lékařské péče. Pacienti i lékaři přicházejí do styku s chirurgickými nástroji, injekčními stříkačkami a obvazy neustále. Důkladné a účinné čištění vybavení je nezbytné, aby se zabránilo možnosti šíření nemocí.

Předsterilizační příprava

  • Dekontaminace či dezinfekce,
  • mechanická očista,
  • oplach vodou,
  • osušení,
  • zabalení.

Dekontaminace zdravotnických prostředků je kombinací procesů, které slouží k tomu, aby byl zdravotnický prostředek bezpečný pro další použití. Mechanická očista zbaví nástroje nečistot a sníží počet mikroorganismů. Dezinfekce povrchů a nástrojů slouží ke zničení patogenních mikroorganismů v daném prostředí. Nejčastěji se využívá například teplota nad 90 °C nebo dezinfekční prostředky.

Mezi vyšší stupeň dezinfekce patří postupy, které zaručují usmrcení bakterií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spor, nezaručují ale usmrcení ostatních mikroorganismů. Oplach pitnou či destilovanou vodou zlepšuje efektivitu dezinfekce v mycích automatech.

Nejpoužívanější metody sterilizace zdravotnického vybavení

Výběr nejlepší metody sterilizace je v případě zdravotnického vybavení nesmírně důležitý. Použití nevhodné nebo nedostatečné metody může vést k přenosu infekčních onemocnění, což může způsobit onemocnění nebo úmrtí pacienta.

Sterilizace vlhkým vzduchem

Buňky se usmrcují vlhkým a teplým vzduchem za použití Kochova hrnce, autoklávu nebo jiných digitálních čističek. Pára vyčistí mnoho běžných zdravotnických prostředků a je to obvykle nejbezpečnější a nejlevnější možnost. Jiné metody se využívají pouze v případě, že je zdravotnický prostředek vyroben z materiálu citlivého na teplo nebo jej nelze sterilizovat párou. V autoklávu se působením intenzivního tlaku a tepla zničí všechny mikroorganismy na předmětu.

Při parní sterilizaci se k očištění vnějšího povrchu zdravotnického prostředku použije vhodný dekontaminační prostředek. Poškození nástrojů zabráníte tím, že je před zahájením procesu zabalíte do papíru nebo bavlny. Pro dosažení nejlepších výsledků musíte páře vystavit celý povrch zařízení. Při umísťování vybavení do parního sterilizátoru dbejte na to, abyste mezi jednotlivými kusy ponechali dostatečné mezery, aby se každý kus mohl volně pohybovat.

Sterilizace suchým vzduchem

Pokud pára nemůže proniknout do nástroje nebo jej může zničit, je další logickou možností suché teplo. Při sterilizaci suchým teplem se k usmrcení mikrobů využívá vzduch o teplotě kolem 340 °C. Jde o silnou, spolehlivou, ale pomalou techniku, která vyžaduje vysoké teploty a čas. Pro řadu materiálů navíc není vhodná.

Chemická sterilizace

Na tomto procesu se podílejí připravené chemické roztoky (ozon, oxid ethylnatý, peroxid vodíku, bělidlo a podobně). Zařízení se na určitou dobu zcela ponoří do připravené chemikálie, dokud patogeny nezahynou. Po sterilizaci se zařízení opláchne a nechá uschnout. Chemická sterilizace není vhodná pro biologické materiály, optická vlákna a další materiály vysoce citlivé na teplo.

Zdravotnický materiál

Postupy a prostředky, které se při dezinfekci a sterilizaci využívají, podléhají schválení hlavního hygienika ČR a jsou upraveny příslušnou hygienickou legislativou. Proto se ujistěte, že ve svém zdravotnickém zařízení využíváte prověřený zdravotnický materiál.