Novinka mezi kanylami zvyšuje bezpečnost pacienta i personálu

nové kanyly

Nová generace intravenózních kanyl nabízí bezpečnější a pohodlnější používání při běžné praxi. Zároveň pro personál nevyžaduje změnu manipulační techniky a pro zdravotnické zařízení finanční a časové náklady na přeškolování. Přečtěte si více o nových patentovaných intravenózních kanylách.

Intravenózní kanyly a jejich typy

Intravenózní kanyly poskytují komfortní přístup do periferního cévního systému. Jakmile je kanyla zavedena do žíly, může ji zdravotnický personál použít k přímému podání léků, tekutin nebo krve. Usnadňuje přístup do cévního systému a eliminuje nutnost používat a aplikovat novou jehlu při každém sezení.

Vedle katetru je kanyla jednou z možností zajištění žilního přístupu. Na rozdíl od katetru je rychle a snadno přístupná a při jejím zavedení hrozí jen malé riziko komplikací. Nelze jí však aplikovat všechny typy léků, potřebuje kvalitní žíly pro vpich a maximální doba zavedení je přibližně 5 dní (u katetru je to 14 dní). Kromě výše uvedeného záleží také na přítomnosti lokálních komplikací, jako je zánět nebo pacientova bolest.

Rozlišují se přímé kanyly, kanyly s křidélky nebo kanyly s injekčním portem a křidélky. Křidélka usnadňují uchopení při zavádění a následnou fixaci kanyly. Injekční port usnadňuje postupné dávkování léků.

Různé velikosti kanyl jsou barevně označeny, což určuje jejich velikost a použití. Velikost intravenózních kanyl se obecně pohybuje od 14G do 24G. O velikosti se rozhoduje na základě věku a stavu pacienta, účelu kapačky a naléhavosti, s jakou je třeba tekutinu podat. Pro děti jsou určeny kanyly s nejmenším průměrem, o velikosti 24G a 26G a označené žlutou a fialovou barvou.

Bezpečnostní intravenózní kanyly

Nový typ intravenózních kanyl nabízí větší bezpečí pro pacienta i zdravotnický personál. Kanyly jsou vybaveny chráničem, který umožňuje úplné (a automatické) uzavření jehly, aby se zabránilo náhodnému poranění jehlou při jejím vyjmutí nebo vystavení se krvi. Zároveň jsou ve srovnání s předchozími verzemi odolnější vůči odtržení.

Při vyjmutí kanyly je potřeba vynaložit mnohem méně síly – vystačíte si pouze s jednou rukou. Znamená to, že konečný krok je pro personál méně obtížný a pro pacienta pohodlnější. Zároveň není toto bezpečnější zacházení vykoupeno změnou manipulační techniky a zdravotnický personál tak nemusí měnit své zažité návyky.

Kanyly jsou vyrobeny z lékařského polyuretanu, který při tělesné teplotě měkne, což výrazně přispívá k pohodlí pacienta. Další výhodou jsou ultra tenké stěny kanyly. Umožňují lepší průtok léčiv, tekutin nebo krve, zmenšení velikosti, a tím i snadnější manipulaci pro personál, menší podráždění pro pacienta a při zavádění se snižuje riziko traumatu.

Hlavní změny u nového typu intravenózních kanyl:

  • Bezpečné uzavření jehly se automaticky aktivuje při vytahování jehly.
  • Hrot jehly je plně ukryt, což zajišťuje ochranu před poraněním a kontaminací.
  • Kanyla zabraňuje riziku křížové kontaminace.
  • Nemá kovové části, které by mohly pacienta či zdravotnický personál zranit a kontaminovat.

Nový typ patentovaných kanyl v prodeji

Ochrana před jehlami představuje ve zdravotnictví důležitý aspekt. Při prevenci se v nemocničním a zdravotnickém sektoru osvědčilo použití bezpečnostních zařízení proti poranění ostrými předměty. Nová řada kanyl doplňuje širokou nabídku produktů Terumo, která zahrnuje komplexní portfolio bezpečnostních a konvenčních produktů. Obraťte se na INSET, dodavatele zdravotnických a laboratorních pomůcek, a zajistěte bezpečí pro personál i pacienty.