Použití skleněných a plastových odměrných válců v praxi

odměrný válec

Jednou z nejčastěji využívaných měřicích laboratorních pomůcek je odměrný válec. Pomáhá určit objem kapalin i pevných předmětů s větší přesností, než je tomu u kádinek. Jak s jeho pomocí správně měřit a na co si dát pozor? To se dozvíte na následujících řádcích.

Využití odměrného válce

Odměrný válec je laboratorní zařízení, které se využívá k měření objemu kapalin, chemikálií nebo roztoků. Používá se také k výpočtu výtlaku, což je měření změny objemu vody po přidání dalších materiálů – pomocí odměrného válce tak vypočítáte i objem pevných předmětů.

Odměrné válce poskytují větší přesnost a správnost než standardní laboratorní baňky a kádinky. Je to dáno především jejich dlouhým a válcovitým tvarem, který zvyšuje přesnost měření. Naopak preciznější než válec je při měření objemů odměrné sklo, jako je například odměrná pipeta.

Podoba odměrného válce

Na stěně je vyrytý objemový rozsah. Maximální měřený objem se pohybuje od pár mililitrů až do několika litrů. Čím objemnější válec je, tím má silnější průměr, což znamená nižší přesnost měření, a tedy i větší chybu odečtu způsobenou odchylkou přímky pohledu. V důsledku toho se při experimentu snažte použít co nejmenší odměrný válec bez zbytečného naddimenzování. Při měření 70 ml kapaliny tudíž použijte odměrný válec o objemu 100 ml. Větší válec by zvětšoval riziko chyby.

Vyústění válce je dvojí. Buď má podobu výlevky pro pohodlnou manipulaci s kapalinou, nebo jej zakončují broušené skleněné spoje, které umožňují uzavření zátkou nebo přímé připojení k jiným prvkům laboratorního vybavení. Odměřená kapalina se z tohoto typu válce nevylévá přímo, ale často se odebírá pomocí kanyly.

Skleněné odměrné válce

Běžnými druhy skla pro odměrný válec jsou křemenné sklo a borosilikátové sklo. Křemenné sklo má nízký koeficient tepelné roztažnosti, vysokou teplotní odolnost a dobrou chemickou stabilitu. Hlavními složkami borosilikátového skla jsou oxid křemičitý a oxid boritý. Toto sklo má dobrou tepelnou odolnost, chemickou stabilitu a mimo jiné se používá k výrobě varného nádobí, laboratorních přístrojů a podobně.

Plastové odměrné válce

Velké odměrné válce se obvykle vyrábějí z PP (polypropylenu), který má skvělou chemickou odolnost, nebo z polymethylpentenu (PMP), jenž je průhledný a lehčí než sklo.

Měření s odměrným válcem

Každý kus skla se odlišuje a výrobce vždy uvádí povolené rozpětí hodnot. Pro citlivou analýzu, která nemůže tolerovat toto rozpětí, nechejte laboratorní sklo kalibrovat u Českého metrologického institutu.

Pro správné čtení objemu je zásadní meniskus kapaliny.O co se jedná a jaké typy rozlišujeme? Meniskus je obloukové prohnutí kapaliny na jejím rozhraní se stěnou válce. Existuje ve dvou typech. Konvexní meniskus má většina roztoků a vzniká, když jsou molekuly kapaliny přitahovány silněji k nádobě než k sobě navzájem – takové kapaliny smáčejí povrch nádoby. Méně častý konkávní meniskus vzniká, když jsou molekuly kapaliny přitahovány silněji k sobě než ke stěnám nádoby – kapaliny nesmáčejí povrch nádoby. Příkladem kapalin s konkávním meniskem může být rtuť a některá organická rozpouštědla.

Odměrný válec je určen k odečítání s hladinou kapaliny ve výšce očí, přičemž měřicí čára je viditelná uprostřed menisku. Po nalití či vstříknutí kapaliny do válce počkejte 1 až 2 minuty, aby přilnavá kapalina mohla stékat po vnitřní stěně, a teprve poté odečtěte hodnotu na stupnici. V opačném případě ovlivňujete výsledky měření.

Pro co nejpřesnější měření využívejte odměrné válce odpovídající velikosti, se stabilní základnou, s viditelnou stupnicí a z odolného materiálu. Pro jejich výběr se stačí obrátit na spolehlivého dodavatele zdravotnických a laboratorních pomůcek.