Skleněné kapiláry – maximální přesnost na minimálním prostoru

skleněné kapiláry

Skleněné kapiláry jsou samozřejmou součástí laboratorního vybavení díky širokým možnostem použití. Máte o nich přehled? Přečtěte si následující řádky a vyvarujte se preanalytických chyb, které souvisejí s použitím nesprávného typu kapilár.

Skleněné kapiláry z borosilikátového skla

Skleněné kapiláry se používají pro nanášení chromatografických vzorků, při měření a přenosu kapalin, pro určení bodu tání a při mnoha dalších příležitostech – patří mezi jedno z nejpoužívanějších laboratorních zařízení. Kapiláry s nano rozměry svých hrotů jsou dokonce schopné zachytit i jednotlivé molekuly, jako jsou proteiny nebo DNA, a přesně definovat délku, velikost a množství molekul, které procházejí špičkou skleněné kapiláry.

Kapiláry z borosilikátového skla patří i mezi pomůcky výzkumných laboratoří v oblasti výroby mikroelektrod a mikropipet. Borosilikátové sklo se vyznačuje vysokou teplotou měknutí, mechanickou pevností, chemickou odolností, vysokou elektrickou rezistencí a schopností odolávat teplotnímu namáhání.

Typy skleněných kapilár

Rozsah použití skleněných kapilár je široký a stejně tak existuje značné množství jejich typů.

Heparinizované kapiláry jsou potažené různými druhy protisrážlivých látek, jako je heparin sodný, amonný, lithný a podobně. Obsahují speciální tenký povlak, který zpomaluje srážení krve a pomáhá předcházet preanalytickým chybám. Používají se k centrifugaci krevních vzorků a měření objemového procenta červených krvinek v krvi. V lékařské praxi se heparinizované kapiláry nejvíce využívají pro odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy. Obvykle jsou označeny červenou barvou. Kapiláry bez heparinu neboli bez protisrážlivé úpravy se využívají pro stanovení glykémie.

Při použití chybného odběrového systému – obyčejné kapiláry bez protisrážlivého činidla – dochází ke sražení vzorku, který následně nelze zpracovat. Pokud je množství heparinu nevyvážené, může dojít k částečnému sražení vzorku nebo naopak jeho naředění. Proto se vyhněte zpracovávání v kapilárách, u nichž není jasné množství přítomného heparinu.

Jednostranné kapiláry jsou kapiláry s jedním koncem uzavřeným. Oboustranné kapiláry mají oba své konce otevřené a jsou vhodné pro přesné dávkování a přenosy kapalin velmi malých objemů.

Skleněné kapiláry nejsou pouze kruhového tvaru. Na trhu najdete kapiláry obdélníkové, čtvercové, silnostěnné, s různým počtem otvorů, o různé délce, objemu a podobně. Pokud si nejste jistí výběrem nebo hledáte kapiláry pro specifické využití do své laboratoře, ozvěte se svému spolehlivému dodavateli.

Příslušenství pro kapiláry

V případě potřeby lze využít kapilární uzávěry, které zajišťují bezpečné utěsnění, a minimalizují tak riziko rozlití krve. K pipetování s kapilárami pak slouží balónky pro kapiláry. Ty pomáhají držet a vypouštět jednorázové kapiláry. Jako doplněk se ke kapilárám dodávají či dokupují rovněž míchací drátky a magnet pro usnadnění důkladného promíchání vzorku. To je důležité, protože vzduchové bubliny ve vzorku vedou ke zkreslení výsledků (vzestup pO2, pokles pCO2, vzestup pH kvůli vlivu koncentrace plynů ve vzduchu). Nedokonalé promíchání vzorku také vede k vytvoření sraženin a vzorek kvůli tomu následně nelze zpracovat.