Stručný přehled obvazů a obinadel

obvazy a obinadla

Obvazy jsou nezbytnou součástí téměř každé první pomoci. Jsou ale užitečné pouze při správném použití na konkrétní účel, na který jsou určeny. Proto je nezbytné se naučit rozeznávat jednotlivé typy obvazů. Přečtěte si stručný přehled o způsobu jejich použití.

Funkce obvazů

Obvazy mohou být použity k zastavení toku krve, absorbování drenáže, polstrování poraněného místa, zajištění proti kontaminaci, udržení léčivého obvazu na místě, udržení dlahy v potřebné poloze nebo k jinému znehybnění poraněné části těla, aby se zabránilo dalšímu zranění a usnadnilo hojení.

Tlakové obvazy

Tlakové (kompresní) obvazy mají za úkol vyvíjet tlak na ránu a pomoci v zástavě krvácení. Při poskytování první pomoci jsou často využívány krycí obvazy v kombinaci s tlakovou vrstvou. Další využití mají při použití kompresních obinadel dolních končetin jako prevence povrchové žilní nedostatečnosti nebo žilní trombózy.

K poskytnutí první předlékařské pomoci slouží hotový sterilní obvaz. Za pomoci komprese snižuje krvácení, obvazuje ránu a případně upevňuje další komprese.

Hemostatické obvazy slouží k zastavení krvácení. Díky jednoduché aplikaci výrazně zjednodušují první pomoc při vážném zranění. Nejčastěji je využívá armáda či policie. Speciální izraelské tlakové obvazy používají armády po celém světě – jsou navrženy pro ošetření větších poranění a zahrnují celou řadu inovativních funkcí pro okamžitou kontrolu krvácení na bojišti.

Kompresní a obinadlové obvazy se využívají také u onemocnění žilního a mízního systému. Omezují průtok nemocnými povrchovými žílami a zvyšují průtok hlubokými žílami, čímž zmenšují otok.

Imobilizační obvazy

Znehybňující obvazy mají za úkol znehybnit část těla, aby došlo ke správnému hojení nebo omezení bolesti. K imobilizaci slouží mimo jiné zinkoklihové, sádrové či sklolaminátové obvazy. Nosnou tkaninou je v tomto případě syntetická tkanina či hydrofilní gáza, která je impregnovaná tekutou sádrovou pastou. Při namočení sádrového obinadla začne sádra vodu vázat, uvolňuje se teplo a sádra tuhne. Proces tuhnutí začíná krátce po přiložení obinadla, doba vysychání je závislá na druhu použitého materiálu a trvá běžně 24–48 hodin.

Mezi další typy patří například tekutý obvaz neboli také plastický a postřikový obvaz. Slouží jako aseptické krytí ran u malých čistých poranění. Aplikuje se na suchou pokožku a nechá se zaschnout. Vydrží až tři dny.

Šátkové obvazy

Šátkové obvazy se využívají ke krytí ran, fixacím, podpůrným účelům i ke kompresím. Mají tvar rovnoramenného trojúhelníku a vyrábějí se v několika rozměrech. Liší se materiálem, z něhož jsou vyrobeny, nejčastěji jde o netkané textilie. Mohou se přizpůsobit téměř jakékoliv části těla, proto je možné šátkové obvazy nadále dělit na obvazy hlavy, končetin, ale i trupu.

Pravděpodobně nejznámější je využití trojcípého šátku jako závěsu horní končetiny při její fixaci zejména při frakturách, kdy vrchol trojcípého šátku směřuje směrem k lokti.

Obinadlové obvazy

Obinadlové obvazy patří k nejčastěji užívaným typům obvazů. Stejně jako v případě šátkových obvazů je lze využít na prakticky jakoukoliv část těla. Elastická obinadla většinou slouží k fixaci kloubů při různých poraněních pohybového aparátu. Jsou obvykle dodávány jako nesterilní.

Krátkotažná obinadla jsou méně roztažitelná a jsou vhodná v akutní fázi onemocnění. Pokud je krátkotažné obinadlo přiloženo správně, může být na končetině ponecháno až 3 dny včetně nocí (s výjimkou akutního stavu s velkým otokem). Tato obinadla jsou vhodná pro všechny formy chronické žilní choroby a mízních otoků.

Dlouhotažná obinadla pro akutní fázi ošetřování naopak vhodná nejsou. Vyvíjejí na povrchu obvázaného místa trvalý tlak, nikdy se proto neaplikují během klidu a spánku, na noc se odstraňují.

Techniky obvazu

Nejjednodušším je kruhový obvaz, který spočívá v kruhovém namotávání obvazu kolem končetiny kolmo na stejném místě, a hoblinový obvaz, při němž se otáčky překrývají přibližně o třetinu. Další technikou je klasový obvaz, který se při obmotávání pokaždé stočí jiným směrem šikmo ke končetině a po jehož dokončení vytvářejí otáčky dojem klasu.

Osmičkový obvaz se využívá zejména k fixaci kloubů, předmětů v ráně a při fixaci zlomeniny klíční kosti. Jak již sám název napovídá, jedná se o vytváření osmiček tak, že se kříží v jednom bodě. Dalšími typy obvazování jsou překládaný obvaz, želvový obvaz či stříškový obvaz. Ty se ovšem používají zejména při odborném ošetření.

Se zásobením a výběrem vhodného obvazového materiálu rádi pomohou ve specializovaných obchodech.