Vyzkoušejte sílu inovace rukavic Nitrylex beFree a zbavte se alergických reakcí

Nitrilové rukavice

Pokud chcete vyřešit alergické reakce a vyrážky po nošení gumových rukavic, máme pro vás jednoduché východisko. Nitrilové rukavice Nitrylex beFree neobsahují pudr, latex, chemické akcelerátory nebo síru a jsou tak ideální i pro citlivou pokožku. Seznamte se s nimi.


Alergie na latex se netýká jen zdravotníků

Alergie na latex nebo kontaktní dermatitida jsou způsobeny konkrétními alergeny, které se vyskytují v rukavicích. Pokud máte alergii na latex, určitě jste se setkali se svěděním, zarudnutím, nezřídka i kopřivkou po celém těle.

Z přírodního latexu se mohou kvůli potu uvolňovat proteiny rozpustné ve vodě, které mohou způsobit alergickou reakci. Právě tyto proteiny patří k hlavním příčinám alergických reakcí u jednorázových rukavic. Alergie na přírodní latex patří mezi alergie okamžitého typu (typ I.), které poznáme podle zarudlé pokožky a svědění. Vedle toho existuje také alergie na chemikálie používané ve výrobním procesu – ty způsobují alergie s pozdější reakcí (typ IV.).

I v bezlatexových rukavicích ale můžete stále najít látky, které způsobují nežádoucí reakce. Mezi další alergeny totiž patří pudr, jenž se využívá pro usnadnění navlékání. Může však způsobovat kožní dermatitidu a další nežádoucí reakce, a to nejen nositeli. Částice pudru se mohou uvolnit při navlékání a svlékání do ovzduší a kontaminovat nemocniční prostředí. Jelikož působí jako nosič latexových antigenů a přenašeč oportunních a patogenních mikroorganismů, zvyšuje pudr riziko pro zdravotnické pracovníky i pacienty.

Další ze složek s potenciálem způsobit podráždění kůže jsou chemické akcelerátory. Při výrobě rukavic se používají pro zajištění elasticity, pevnosti, odolnosti a stability. Mezi chemické akcelerátory patří thiuramy, dithiokarbamáty a merkaptobenzothiazoly, přičemž všechny tyto chemické složky mohou způsobit svědění a zarudnutí pokožky a kontaktní dermatitidu.

Problém se netýká jen pracovníků ve zdravotnictví a jejich pacientů, ale také lidí pracujících v potravinářském a zpracovatelském průmyslu a na dalších specializovaných pracovištích.

Osvoboďte své ruce od alergie

Při příznacích souvisejících s alergickou reakcí se nabízí jednoduché řešení – změnit typ rukavic. Nitrilové rukavice Nitrylex beFree jsou vhodné i pro citlivou kůži náchylnou k alergiím a řeší celou řadu zdravotních komplikací. Jsou totiž:

  • bez latexu,
  • bez pudru,
  • bez chemických akcelerátorů,
  • bez síry.

Nitrilové rukavice jsou alternativou k rukavicím vyrobených z přírodní suroviny, často se jim říká rukavice ze syntetického latexu. Přitom ale neobsahují latexové proteiny a obsahují jen minimum chemických urychlovačů. Díky tomu je minimalizován vznik alergie IV. typu.

Rukavice Nitrylex beFree

Rukavice Nitrylex beFree se vyznačují vysokou stálostí vůči chemikáliím a vynikající odolností proti propíchnutí. Nabízejí též dobrou ochranu vůči čisticím a rozpouštěcím prostředkům. Splňují standardy pro využití ve zdravotnictví i při přípravě potravin.

Nitrylex beFree zajišťují obranu před nežádoucími reakcemi spojenými s používáním rukavic a komplexní ochranu na nejvyšší úrovni. Je klinicky potvrzeno, že snižují alergii I. a IV. typu a poskytují potřebnou a účinnou ochranu.

Bez výhrad jsou tyto rukavice rovněž komfortní na nošení a existuje jich více typů podle toho, při jaké činnosti potřebujete ochranu – například s mikro texturou po celé ploše, dlouhé pro důkladnou ochranu rukou a podobně.

Jsou vyrobeny z nitrilu neboli nitril-butadien kaučuku (NBR). Tento materiál tvoří organické chemické sloučeniny a díky úpravám ve výrobním procesu suroviny může konkurovat přírodnímu kaučuku. Má velmi podobné vlastnosti jako latex, proto jsou právě nitrilové rukavice první volbou při alergii na latex.

Klinicky testováno

Klinické testy a splnění standardů pro využití ve zdravotnictví i při přípravě potravin nejsou jen planými řečmi. Rukavice Nitrylex beFree byly podrobeny mimo jiné americkým zkouškám U.S. FDA podle modifikovaného testu Draize-95 na přecitlivělost kůže na chemikálie a také podle mezinárodního ISO 10993 na kožní alergie. Tyto i další přísné testy jsou prováděny v nezávislých laboratořích.

Nitrilové rukavice

Alergie na latex a další látky se netýkají pouze zaměstnanců zdravotnických zařízení, ale celé společnosti. Proto v INSET zaměřujeme své úsilí na oblast distribuce, výroby a vývoje výrobků na jedno použití do všech oborů, jichž se ochrana zdraví týká.

  • Lékařství (nemocnice, ordinace, poradny, výzkumné laboratoře, kliniky a další)
  • Zemědělská a potravinářská výroba (masný a mlékárenský průmysl, cukrárny, výroba mražených potravin, zpracování ryb)
  • Kosmetický průmysl (kadeřnické, kosmetické a tetovací salony

V každé oblasti je řešení zdravotních problémů souvisejících s nošením gumových rukavic jednoduché. Stačí se nám ozvat.