Zkumavky na krevní obraz a jejich barvy

zkumavky na krevní obraz

Různé testy a biochemická vyšetření vyžadují různé typy zkumavek pro odběr vzorků. Pro praktickou a snadnou identifikaci jsou zkumavky na krevní odběry barevně označeny podle určitých standardů. Projděte si v článku jejich přehled.

Barvu zkumavek na odběr krve určuje norma

Barevné označení odběrových zkumavek se může lišit podle výrobce a normy. Konkrétně jej doporučuje mezinárodní norma EN 6710, nicméně mezi jednotlivými laboratořemi a pracovišti mohou být určité rozdíly.

Přestože má většina nemocnic na lahvičkách nálepky s potiskem, které vám řeknou více informací, stále je vhodné a téměř nezbytné mít při odběru krve základní povědomí o tom, jaké zkumavky se používají a proč.

Sérum: zlatá či červená zkumavka

Sérum se připravuje z krve jejím vysrážením a centrifugací. Oproti plazmě se celková koncentrace bílkovin snižuje asi o 4 g/l. Výhodou séra je dobrá stabilita většiny analytů, nevýhodou je delší příprava materiálu.

Krev pro získání séra lze odebrat do zkumavky bez jakýchkoli činidel, ke koagulaci dojde po kontaktu se sklem. Tyto zkumavky bez separačního gelu (červené) jsou užitečnější pro citlivé diagnostické testy. Do zlatých či žlutých typů se přidávají i aktivátory koagulace (částice oxidu křemičitého), které zkracují čas potřebný pro vysrážení.

Plazma a heparinizovaná plná krev: zelená zkumavka

Příprava plazmy je rychlejší než příprava séra, protože nevyžaduje sražení krve. Jako antikoagulační činidlo se v tomto případě používá heparinát lithný, který zabrání tvorbě trombinu. Vakuované zkumavky s heparinem jsou obvykle značené zeleně – světle zelenou zátku mají zkumavky se separačním gelem, tmavě zelenou bez gelu. Zelené zkumavky se často používají při vyžádání okamžitých výsledků krevní chemie pro naléhavé případy.

EDTA: fialová zkumavka

Pro vyšetření krevních elementů se využívá nesrážlivá plná krev. EDTA zabraňuje srážení tím, že odstraňuje vápník, podobně jako citrát. Nejčastěji fialové zkumavky obsahují K2EDTA nebo K3EDTA. Tato zkumavka není vhodná pro spoustu biochemických metod, protože výrazně mění koncentrace iontů a dochází k inhibici řady enzymů.

Citrátová plazma a plná krev s citrátem: modrá a černá zkumavka

Citrátová zkumavka obsahuje citrát sodný jako protisrážlivé činidlo. Plná krev s citrátem se používá pro stanovení destičkových funkcí (světle modrá) a při měření rychlosti sedimentace erytrocytů (černá zkumavka). Citrát působí podobně jako EDTA – odstraňuje vápník z krve, ale na rozdíl od EDTA je reverzibilní, takže vápník lze za kontrolovaných podmínek přidat zpět.

Stojí za zmínku, že citrátová zkumavka by neměla být první naplněnou zkumavkou po venepunkci – prvních několik mililitrů odebrané krve bude trochu aktivovaných. Pokud pro svůj projekt potřebujete pouze vzorky odebrané do citrátových zkumavek, měli byste nejprve odebrat zkumavku na vyhození.

Fluorid sodný: šedá zkumavka

šedých zkumavkách je obsažen fluorid sodný jako antiglykotické činidlo a používají se pro vyšetření plazmatické glukózy a kyseliny mléčné. Krevní buňky i po odběru krve spotřebovávají glukózu – koncentrace glukózy tak v průběhu zpracování vzorku postupně klesá.

Práce s odběrovými zkumavkami na krev

Kromě těchto běžně používaných odběrových zkumavek se v reálné nemocniční a klinické praxi používají i další barevné zkumavky. Raději znovu připomínáme, že použití zkumavek a pořadí odběru se v jednotlivých zdravotnických zařízeních může lišit.

Přestože za sběr laboratorních zkumavek odpovídá především klinická laboratoř a její personál, mohou týmy na klinikách a v nemocnicích pomoci při kontrole laboratorních postupů. Nelaboratorní personál, jako jsou zdravotní sestry a kliničtí lékaři, by se měl alespoň orientovat v pořadí odběru, aby v případě chyby na ni mohli upozornit.